ฝัน

ฝัน

โดย นายศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ

ฝันไป
แห่งไหนไกลสุดจุดหมายมอง
ในห้วงฝันเรืองรอง
ด้วยภาพผองลำยองพร่างพราย
ฝันพลาง
ใจคว้างกลางโลกแห่งนิยาย
เรานี้หนอเดียวดาย
สุดจะหมายตายเคียงคู่ใคร
ชีพใช่ความฝัน
แต่ฉันยังฝันไป
สุดแดนใดไหน
ซึ่งใครคนนั้นครอง
ฝันไป
จนไร้จนสิ้นจุดหมายมอง
คงจักสมใจปอง
ที่เรียกร้องรักคืนกลับมา (รักชื่นคืนมา)
คืนมาหารักรอท่า
ประสาแสนเศร้า