ไร้เดือน

ไร้เดือน

โดย ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค, หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์

ไร้เดือน
เหมือนดังฟ้าที่ไร้แสงส่อง
รักน้องนั้นหวานชื่น
รื่นรมย์ชมพักตร์แทนเดือน
งามดวงหน้าติดตราตรึงใจไซร้
ยิ้มรื่นใครจะมาเหมือน
ไร้เดือนเลือนไม่แลเห็น
ก็เป็นสุขใจไม่วาย
ไร้ดาว
มืดในหาวไม่เห็นแหนงหน่าย
สายรักแสนสูงส่ง
มั่นคงในดวงวิญญาณ์
ถึงใครอื่นชื่นชมเดือน
ฝันใฝ่ดาวบนฟ้า
แต่เราชิดหน้า
รสความรักไม่ร้างรา