เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

เขียวธงขจี
ก่อเกิดไมตรี สามัคคีมั่น
สถานเรียนเกษตรนั้น
เราผูกพันบูชา
เขียวนาป่าไพร
แผ่นดินถิ่นไทย ไพบูลย์หนักหนา
เพราะไทยผลิตค้า
ทุกแหล่งฟ้า หล้าอิ่มเอม
(ญ) แม้เหนื่อยกาย ใจสำราญ
เสร็จกิจการงาน เกษตรเกษม
(ช) ล้วนปรีเปรม นำวิชา
สร้างชาติ สร้างตน รวมแรงรวมใจ
จะจงรัก จอมจักริน
อีกแดนแผ่นดิน ทำกินเก็บผล
พระคุณเกษตรล้น
รักเปี่ยมท้น ดวงจิตเอย